Skapa webbiljett

Admin
Webshop

Vad behövs för att skapa en biljett som skall säljas i webshopen?

För att kunna sälja en biljett i webshopen behöver man först skapa biljetten i Entry Event Admin.

När man skapar en biljett i Entry Event Admin, så är det under Artiklar/Skapa biljett som man knyter ihop de olika delarna som krävs för en biljett. De delar som knyts ihop är bl.a. vad biljetten heter, vad biljetten kostar, var biljetten skall säljas och hur länge är biljetten giltig.

Det kan därför vara klokt att börja med att skapa de delar som så småningom skall knytas ihop, innan man klickar på Skapa biljett.

De delar som man behöver skapa innan är:

 • Biljettmall
  Här bestäms reglerna för biljettens aktivering och giltighet
 • Biljettdesign
  Här bestämmer man biljettens utseende
 • Publiceringspaket
  Här bestäms reglerna för var och när biljetten kan säljas

Exempel: Endagsbiljett i webshopen

Vi vill sälja endagsbiljetter i vår webshop och vi vill att:

 • Det skall vara olika pris för vuxna och barn
 • Biljetten skall vara giltig i entréns biljettläsare under hela dagen
 • Man skall kunna köpa sin biljett i förväg och den skall aktiveras första gången man använder den i en biljettläsare
 • Det skall vara olika design på biljetten beroende på om man valt svenska eller engelska som språk i webshopen
 • Biljetten skall levereras som en .pdf-fil till kundens e-postadress

Eftersom vi i det här fallet vill ha olika pris för barn och vuxna, så innebär det att vi kommer att behöva skapa två olika biljetter, en biljett för barn (Endagsbiljett - Barn) och en biljett för vuxen (Endagsbiljett - Vuxen).

Biljettmall

I Entry Event så finns det något som kallas biljettmall. Det är i biljettmallen som man bl.a. bestämmer vilka regler som skall gälla för hur biljetten skall aktiveras i systemet, hur länge biljetten skall vara giltig i vilka biljettläsare som biljetten skall vara giltig och så vidare.

I vårt exempel behöver vi skapa två olika endagsbiljetter, men eftersom samma regler gäller för bägge biljetterna när det kommer till hur de skall aktiveras och hur länge de skall vara giltiga, så räcker det med att skapa en biljettmall som bägge biljetterna kan använda.

Biljettmall för endagsbiljett som säljs i webshop

Aktivering: Eftersom biljetten bara skall vara giltig en dag och vi inte i förväg vet vilken dag som gästen vill komma, så vill vi att biljetten aktiveras i systemet när gästen kommer till anläggningen. Då väljer vi Aktiveras vid första användning i listan under Giltig från.

Giltighetslängd: Vår biljett skall vara giltig i en dag, därför väljer vi 1 dag i rutan under Giltighetslängd i Entry Event Admin.

Behörighetsgrupp: Det är i behörighetsgruppen som man bestämmer i vilka biljettläsare biljetten skall vara giltig och även under vilka tider biljetten skall gälla i de angivna biljettläsarna.

Precis som att vi i vårt fall med två endagsbiljetter, som kan dela på samma biljettmall, så kan flera biljettmallar dela på samma behörighetsgrupp.

På vår anläggning vill vi kanske, förutom våra endagsbiljetter även kunna sälja säsongskort, månadskort o.s.v. Eftersom t.ex. ett säsongskort har annan giltighetstid (en månad) än våra endagsbiljetter, så kommer vi att behöva göra separata biljettmallar för säsongskortet. Däremot kan de använda samma behörighetsgrupp om de har samma regler för vilka biljettläsare och vilka tider som biljetten skall vara giltig.

ENTRÉ UNDER ÖPPETTIDER Biljettäsare: Alla EntreläsareTider: mån-fre 0800-1930 ENDAGSBILJETT ÅRSKORT Giltig en dag, aktiveras vid avläsning Giltig ett år,aktiveras vid köp BEHÖRIGHETSGRUPP BILJETTMALL BILJETT ENDAGSBILJETT - VUXEN ENDAGSBILJETT - BARN ÅRSKORT Pris: 150kr Pris: 300kr Pris: 1500kr

Biljettdesign

Biljettdesign anger man per biljett/språk i Entry Event Admin. Det innebär att man kan ha olika biljettdesign beroende på vilket språk man valt i vår webshop. Man kan även välja att ha samma design på biljetten oberoende av valt språk, då väljer man bara samma design för samtliga språk.

Artikelpublicering

För att bestämma när och var man skall kunna sälja biljetten skapar man ett s.k. publiceringspaket i Entry Event Admin. I vårt exempel så behöver vi ha ett publiceringspaket för vår webshop som innehåller våra endagarsbiljetter.

När man skapar sitt publiceringspaket, så gör man det i tre steg.

 1. Välj vilka artiklar som skall ingå i paketet
 2. Välj en period när artiklarna skall gå att sälja
 3. Välj i vilka kassor de valda artiklarna skall gå att sälja

I vårt fall har vi inte skapat några artiklar ännu, därför kan vi hoppa över steg 1.

När man väljer period så kan man välja fritt, men man skall komma ihåg att artiklarna inte kommer att synas i webshopen innan startdatumet och kommer att försvinna från webshopen efter slutdatumet.

I steg 3 väljer man vilka kassor som artiklarna i publiceringspaketet. I Entry Event är det ingen skillnad mellan en vanlig kassa och en webshop när det kommer till artikelpublicering. Om man vill sälja samma artiklar i entrékassan som i webshopen, så är det i publiceringspaketet man bestämmer det.

Namn och beskrivning

När man väljer biljettens namn skall man tänka på att det är det namnet som senare kommer att synas i webshopen.

Biljettens beskrivning kommer också att synas i webshopen. I beskrivningen kan man t.ex. beskriva vilka regler som gäller för biljetten. Det kan t.ex. vara att barnbiljetten gäller för barn under 12 år (om man har den regeln) eller regler för återköp av biljetten.

Webbiljett

När man skapar en biljett för försäljning i webshopen, så behöver man kryssa i rutan webbiljett. När man gjort det så kan man själv formatera texten i biljettbeskrivningen. Det innebär att man kan använda rubriker, radbryt, fet eller kursiv text. Förutom det så krävs det att man kryssat i webbiljett-rutan för att kunna välja biljettdesign för webbiljetten.

Stöd för flera språk

Entry Event har stöd för flera språk. Det innebär att om man vill ha flera språk i sin webshop så behöver man ange biljettnamn och beskrivning för varje språk i systemet t.ex. Endagsbiljett kan på engelska bli One Day Admittance.

Pris

Biljettens pris anges inklusive moms under Pris i Entry Event Admin.

Om man har en anläggning vars olika verksamheter tillåter att entrébiljettens pris innehåller olika momssatser, så anger man priset inklusive moms för varje momssats som används.

Exempel: Äventyrsbad

Inträdet till ett äventyrsbad kostar 300kr varav 200kr anses vara för äventyrsdelen och 100kr anses vara för motionsdelen. Då anger man 200kr i rutan för 25% moms och 100kr i rutan för 6% (eller 0%).

Leveranssätt

Entry Event kan leverera biljetter på en mängd olika sätt beroende på vilken typ av biljett man vill skapa och var de skall säljas. Ibland kanske man vill sälja ett säsongskort i kassan som skall skrivas ut på ett plastkort med foto och streckkod, i andra fall vill man kanske att biljetten är en RFID-tag som skall användas som nyckel till omklädningsskåpen. I vårt fall vill vi att biljetten skall levereras på ett .pdf-dokument till kundens e-postadress, därför väljer vi E-post som leveranssätt för vår endagsbiljett.

Sammanfattning

I vårt exempel har vi precis skapat en endagsbiljett (t.ex. Endagsbiljett - barn) som kan säljas i webshopen, skickas som en .pdf-fil till kundens epost, aktiveras första gången man läser biljettens streckkod i en biljettläsare och är giltig under en dag.

Skapa nästa biljett

Att skapa nästa endagsbiljett (t.ex. Endagsbiljett - vuxen) är så enkelt som:
Klicka på kopiera i artikellistan > ändra Plu > ändra Namn > ändra Pris > klicka på Spara.

Övrigt

Förutom dessa saker så krävs det också att man förbereder några andra saker innan man är redo för att börja sälja biljetter i sin webshop.

 • Kvittodesign: Man behöver skapa en design för varje språk i webshopen för kvittomailet som skickas till kunden efter slufört köp.
 • Avtal med en betalleverantör: För att kunna ta betalt i sin webshop behöver man ha ett avtal med ett företag som sköter själva betalningen. Entry Event har integrationer med ett antal olika leverantörer av betaltjänster.
Entry Event Sweden AB

Göteborgsvägen 52

431 37 Mölndal

031-361 90 00 / info@entryevent.se

Support

support@entryevent.se

031-361 90 00